Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙГ ГЭР БҮЛДЭЭ АВЧ АСРАМЖИЛЖ БАЙГАА ИРГЭНД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ 399 2018-09-27
2. БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙГ ГЭР БҮЛДЭЭ АВЧ АСРАМЖИЛЖ БАЙГАА ИРГЭНД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ 442 2018-09-27
3. БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙГ ҮРЧЛЭН АВСАН БОЛОН АСРАН ХАМГААЛЖ ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИЖ БАЙГАА ИРГЭНД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ 401 2018-09-27
4. ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙГ АСАРЧ БАЙГАА ИРГЭНД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ 379 2018-09-27
5. ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙГ АСАРЧ БАЙГАА ИРГЭНД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ 386 2018-09-27
6. АХМАД НАСТАНГ АСАРЧ БАЙГАА ИРГЭНД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ 404 2018-09-27
7. 18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцэгт олгох тэтгэвэр 443 2018-09-27
8. Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхдэд олгох тэтгэвэр 404 2018-09-27
9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр авах эрх 379 2018-09-27
10. Одой иргэний тэтгэвэр авах эрх 388 2018-09-27
11. Ахмад настны тэтгэвэр авах эрх 353 2018-09-27
12. АЛДАР ЦОЛТОН АХМАД НАСТАНД - ОРОН СУУЦ, ТҮЛШ 366 2018-09-27
13. АЛДАР ЦОЛТОН АХМАД НАСТАН - ДОТООДЫН РАШААН СУВИЛАЛ 372 2018-09-27
14. АЛДАР ЦОЛТОН АХМАД НАСТАНД - ЗАМЫН ЗАРДАЛ 375 2018-09-27
15. АЛДАР ЦОЛТОН АХМАД НАСТАНД ТӨРӨӨС НЭМЭГДЭЛ, ХӨНГӨЛӨЛТ ОЛГОХ 359 2018-09-26
1 Нийт тоо: 15