Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙГ ГЭР БҮЛДЭЭ АВЧ АСРАМЖИЛЖ БАЙГАА ИРГЭНД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ 87 2018-09-27
2. БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙГ ГЭР БҮЛДЭЭ АВЧ АСРАМЖИЛЖ БАЙГАА ИРГЭНД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ 71 2018-09-27
3. БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙГ ҮРЧЛЭН АВСАН БОЛОН АСРАН ХАМГААЛЖ ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИЖ БАЙГАА ИРГЭНД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ 79 2018-09-27
4. ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙГ АСАРЧ БАЙГАА ИРГЭНД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ 75 2018-09-27
5. ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙГ АСАРЧ БАЙГАА ИРГЭНД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ 76 2018-09-27
6. АХМАД НАСТАНГ АСАРЧ БАЙГАА ИРГЭНД ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ 74 2018-09-27
7. 18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцэгт олгох тэтгэвэр 74 2018-09-27
8. Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхдэд олгох тэтгэвэр 76 2018-09-27
9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр авах эрх 73 2018-09-27
10. Одой иргэний тэтгэвэр авах эрх 69 2018-09-27
11. Ахмад настны тэтгэвэр авах эрх 60 2018-09-27
12. АЛДАР ЦОЛТОН АХМАД НАСТАНД - ОРОН СУУЦ, ТҮЛШ 60 2018-09-27
13. АЛДАР ЦОЛТОН АХМАД НАСТАН - ДОТООДЫН РАШААН СУВИЛАЛ 58 2018-09-27
14. АЛДАР ЦОЛТОН АХМАД НАСТАНД - ЗАМЫН ЗАРДАЛ 58 2018-09-27
15. АЛДАР ЦОЛТОН АХМАД НАСТАНД ТӨРӨӨС НЭМЭГДЭЛ, ХӨНГӨЛӨЛТ ОЛГОХ 60 2018-09-26
1 Нийт тоо: 15