Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах 367 2021-04-19
2. Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах 343 2021-04-19
3. Ажил олгогчийг дэмжих 372 2021-04-19
4. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл олгох 372 2021-04-19
5. Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах 347 2021-04-19
6. Хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээ 320 2021-04-19
7. Зуучлах үйлчилгээ 325 2021-04-19
8. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тодорхойлолт олгох үйлчилгээ 178 2021-04-19
9. Ажил хайгч иргэний бүртгэл 212 2021-04-19
10. Ганцаарчилсан болон бүлгийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ 160 2021-04-19
11. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүвэртэй болох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах 156 2021-04-19
12. Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх, нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байрлуулах 163 2021-04-19
13. Иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээ үзүүлэх 112 2021-04-19
14. Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ 111 2021-04-19
15. Өдрийн үйлчилгээ 102 2021-04-19
1 2 3 4 5 >> Нийт тоо: 68