Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН АВАХ 1366 2015-04-09
2. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЧЛЭХ 1280 2015-04-09
3. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ДҮРЭМ, ГЭРЭЭ ӨӨРЧЛӨХ 1297 2015-04-09
4. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУГАЦАА СУНГАХ 1410 2015-04-09
5. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ӨӨРЧЛӨХ 1936 2015-04-09
6. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ ӨӨРЧЛӨХ 1308 2015-04-09
7. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА ӨӨРЧЛӨХ 1400 2015-04-09
8. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ӨӨРЧЛӨХ 1111 2015-04-09
9. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ӨӨРЧЛӨХ БОЛОН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУВЬ ӨӨРЧЛӨХ 1566 2015-04-09
10. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ 1085 2015-04-09
11. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН САЛБАР БАЙГУУЛАХ 1041 2015-04-09
12. ШАШНЫ БАЙГУУЛЛАГА ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ 1121 2015-04-09
13. ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ 1077 2015-04-09
14. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ГАЗАР, УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ 937 2015-04-09
15. ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН БАЙГУУЛАГА ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ 1530 2015-04-09
1 2 3 4 5 >> Нийт тоо: 65