Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Хаяг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Хүрэнбулаг, Магсаржавын гудамж Татварын хэлтэс
Утас 70352810
Факс +97670359803
Веб https://or.mta.gov.mn/
И-мэйл Orkhon@mta.gov.mn
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Мягмар 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Лхагва 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Баасан 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
БямбаАмарна
НямАмарна

ЦАХИМ ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр
• НӨАТ-ын тайлан ТТ-03: Дараа сарын 10-ны өдрийн дотор
• ААНОАТ-ын тайлан ТТ-02: Өмнөх татварын жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг ба түүнээс дээш бол уг албан татвар төлөгч тухайн татварын жилийн улирлын татварын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн татварын тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны дотор харьяалах татварын албанд хүргүүлнэ. Татварын өмнөх жилийн албан татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум төгрөг хүртэл бөгөөд хялбаршуулсан горимд татварын албанд бүртгүүлээгүй албан татвар төлөгч тухайн татварын жилийн эхний хагас жилийн татварын тайланг 07 дугаар сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн татварын тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны дотор гаргаж, харьяалах татварын албанд хүргүүлнэ.
• ЦХТАОСАТ-ын тайлан ТТ-11: Албан татварын улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор өссөн дүнгээр гаргаж, харьяа татварын албанд хүргүүлнэ.
• СХХООСАТ-ын тайлан ТТ-12: Албан татварын улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор өссөн дүнгээр гаргаж, харьяа татварын албанд хүргүүлнэ.
• Мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн орлогоос суутгасан албан татварын тайлан ТТ-12а: Албан татварын улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор өссөн дүнгээр гаргаж, харьяа татварын албанд хүргүүлнэ.
• ХХОАТ-ын тайлан ТТ-06: Албан татварын тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор өссөн дүнгээр гаргаж, харьяа татварын албанд хүргүүлнэ.
• Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлан ТТ-10: Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага нь тэмдэгтийн хураамжийн тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргах бөгөөд хагас жилийн тайланг жил бүрийн 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор харьяалах татварын албанд гаргаж өгнө.
Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс
Татвар төлөгч etax.mta.mn цахим хуудас буюу нэвтрэлтийн нэгдсэн системд нэвтэрсний дараа Тайлан-Тайлан тушаах товч дээр дарахад тухайн улирлын ирүүлбэл зохих тайлангуудын жагсаалт хуулийн хугацаатайгаа гарч ирнэ.
Аль ч төрлийн татварын цахим тайланг үйлдэхэд нэгэн адил “Шинэ” төлөв дээр дарснаар тайлангийн маягт нээгддэг. Нүүр тайланг хадгалсны дараа мэдээ оруулах боломжтой болно.Нүүр тайлан нь мэдээнээс татагдаж бөглөгдсөний дараа дахин хадгалах товч дарж, “тайлангаа төгрөг мөнгөөр тайлагнахыг зөвшөөрч шивсэн болно” талбарыг чеклээд тайлангаа илгээх товч дарна. Тайланг илгээхдээ тоон гарын үсгээр баталгаажуулна.
Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Тайлбар
1. + Албан татварын цахим тайлангууд БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ
Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтний мэдээлэл
Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1. Ж. Эрдэнэжаргал Татварын улсын байцаагч 70350152 102
2. Ц. Өнөрмөнх Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн дарга 70352974 208