Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Хаяг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Орхон аймаг,Дэнж баг, утас, факс 86107278. 94197278. 94157278
Утас 70357278
Факс
Веб http://orkhon.cd.gov.mn
И-мэйл Boldoo_yu@yahoo.com
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Мягмар 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Лхагва 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Баасан 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
БямбаАмарна
НямАмарна

Хорих ангийн хоригдол нарын удаан хугацааны эргэлт

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр
Тухай бүрд нь даваа-баасан гараг 10:00-12:30 14:00-17:00 цагийн хооронд
Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 04 ний өдрийн А/183 дугаар тушаалаар батлагдсан "Хорих ангийн дотоод журам"-ын 15, 16. 17 дугаар хэсэгт зааснаар уулзуулна.
Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Тайлбар
1. Õîðèõ àíãèéí øàëãàí íýâòð¿¿ëýõ æèæ¿¿ðýýñ óäààí õóãàöààíû ýðãýëòèéí õóóäàñ àâ÷ ¿íýí çºâ áºãëºíº. Òóõàéí õ¿ì¿¿æèã÷èéí õàìààòàí, òºðºë ñàäàí, íîòëîõ áàðèìò áè÷èã, ãýðëýëòèéí áàòëàõòàéãàà èðæ ¿éë÷ë¿¿ëíý.
2. Øàëãàí íýâòð¿¿ëýõ æèæ¿¿ðýýñ àâ÷ áºãëºñºí ýðãýëòèéí õóóäñàà Òîî á¿ðòãýëèéí áàéöààã÷ààð òîäîðõîéëóóëíà. Óäààí õóãàöààíû ýðãýëòèéí ººðººíèé íýã õîíîãèéí õóðààìæ 4500 òºãðºã
3. Òîî á¿òãýëèéí òîäîðõîéëñîí ýðãýëòèéí õóóäñàà ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòíààð öîõîëò õèéëãýæ óóëçàíà. Óäààí õóãàöààíû óóëçàëò íü 24-72 öàãèéí õóãàöààòàé áà ýðãýëòèéí õóóäñûã àëáàíû äàðãà áîëîí äýä äàðãà íàð öîõîëò õèéíý.
Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтний мэдээлэл
Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1. М. Ариунболд Ангийн дарга 70359595 11
2. Т. Хасбаатар Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга 12
3. М. Ариунболд Ангийн дарга 70359595 11